Logo Track&Field
Youtube Mondo Facebook Mondo Instagram Mondo

IAAF

 

Logo IAAF
 

Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF) je nejvyšší světovou organizací, která řídí atletiku. Byla založena v roce 1912 sedmnácti národními federacemi. V roce 2006 je členy IAAF 212 národních federací, včetně Českého atletického svazu (ČAS), který organizuje a rozvíjí atletiku na našem území. Od roku 1983 je řízena z Monaka.

MONDO je partnerem IAAF již od roku 1987 a od samotného počátku hrálo důležitou roli v technickém vývoji a rozvoji návrhů tratí a samotného atletického vybavení.

MONDO se stalo jednou z první společností na světě, která obdržela IAAF Certifikace pro traťové produkty v roce 1999.
Dnes jsou těmito IAAF Certifikovanými traťovými produkty:

  •  Mondotrack
  • Sportflex Super X

Dále MONDO obdrželo celou řadu IAAF Certifikací pro produkty atletického vybavení a konstantně narůstá počet realizovaných zařízení v certifikaci IAAF Třída I and Třída II.

MONDO je taktéže velmi hrdé na to, že je OFICIÁLNÍM DODAVATELEM TRATÍ PRO IAAF a to po prodloužení smlouvy až do roku 2024.
 

Mezinárodní organizace amatérských federací byla založena v roce 1912 sedmnácti národními federacemí, které citily potřebu vládního řízení ať již pro atletický program, tak pro sjednocení technických vybavení a hodnocení světových rekordů. Pro účastníky byla atletika o zkvalitnění života, bylo to dělánou s láskou a se základními morálními principy. Vyvinula se tak skupina nadšenců atletitky, která zlepšovala výkonové hodnoty bez potřeb rozdělování do sociálních či finančních skupin..

V roce 1982, IAAF zrušila tradiční koncept amatérismu a v roce 1985 vytvořila nadační fondy pro atlety. Cestou k vyšším výkonům bylo otevřít se větším skupinám extrémně talentovaných atletů. Po změně z takzvaných amatérů na finančně zajištěné a motivované atlety k nejvyšším výkonům tento vývoj pokračoval s představením IAAF soutěžních cen v roce 1997, kteréžto nabízely finanční odměnu úspěšným atletům naprosto poprvé v dějinách soutěží IAAF.


Rovoj aplikovaných sportovních věd, zlepšení vybavení a nových tréninkových a soutěžních technik přineslo mnohem více změn do samotného sportu.
Tento přerod směrem k profesionalizaci sportu byl zaznamenání v roce 2001, kdy Kongres IAAF s konečnou platností změnil jméno organizace na Mezinárodní asociaci atletických federací.

Ústředím IAAF se nyní nachází ve 3 budovách v Monaku a organizace zaměstnává přes sedmdesát profesionálních pracovníků z různých zemí na plný úvazek.
S úctou k administraci, čísla nových členských federací zaznamenaly dramatický nárůst, z 17 v roce 1912 na 213 v roce 2008. Vítány jsou všechny federace, které se scházejí na pravidelném Kongresu IAAF každé 2 roky k volbám vedení IAAF. IAAF adoptovalo demokratický systém vládnutí " jedna volba, jedna země" již v roce 1987..
The IAAF má aktuálně šest dílčích asociací. Rada, která administruje všechny záležitosti IAAF je zastoupena šesti členy výboru a osmi jednateli ve všech rozhodnutích, která musí nést. Jsou voleni experty z různých oborů.

Do pozdních sedmdesátých let, zažívali atleti své momenty slávy pouze každé 4 roky v průběhu Olympijských her.
Dnes, zahrnuje oficiální soutěžní program IAAF mimo jiné : Mistrovství světa v atletice
Halové mistrovství světa v atletice
Mistrovství světa v krosu
Mistrovství světa v silničním běhu
Mistrovství světa juniorů v atletice
Mistrovství světa dorostenců v atletice
Světový pohár v chůzi
Světový pohár v atletice
Zlatá liga
Světové atletické finále
Záštita Olympijských her
V souladu s různými soutěžemi na kontinentální úrovni se odráží i program IAAF. Čtrnáct víceúčelových a jednodruhých soutěží, Olympijské hry, ty všechny jsou organizovány na všech kontinentech s atlety jako základní sport. Dále to jsou stovky národních a lokálních menších soutěží.

V roce 2003 Kongres IAAF schválil přidání disciplíny horského běhu do listu disciplín schválených IAAF.
________________________________________
 

Home Track&Field