Logo Track&Field
Youtube Mondo Facebook Mondo Instagram Mondo

Výzku & Vývoj

 

Logo IAAF
 

VÝZKUM

V roce 1980 začala vývojová laboratoř společnosti Mondo spoluprací s nejlepšími světovými výzkumnými laboratořemi v oboru biomechaniky vedoucí k vývoji svého nového systémovéh materiálu pro vrcholné sportoviště. Mezi těmito laboratořemi jsou:
University of Zurich • University of Rome • Harvard University • Institute of Biomechanics of Valencia (IBV) • Human Performance Laboratory of Calgary (HPL)

V roce 2007, výsledkem spolupráce inženýrského týmu Monda ve spolupráci s vědci Univerzity Pavia vznikl dokonale inovativní sportovní povrch Track & Field s novou strukturou a vysoce výkonnou hexagonální spodní vrstvou.

 

CÍLE

Zdokonalit atletický výkon • Komfort & bezpečnost
Cíle které za běžných okolností jdou proti sobě. Vysoký stupeň komfortu ze zkušeností z dráhy je roven snížení atletického výkonu.
Mondo přesto chtělo dosáhnout zlepšení v kombinaci obojího.
 

POHYB CHODIDLA

Při pohybu chodidla v nártu (mezi 5. a 1. metatarsem, vnitřní a vnější hrana nártu) probíhá nominální, přesto měřitelný čas, vedoucí k dosažení nejlepšího výkonu.


Náš výzkum dokázal vyvinout sportovní systém povrchu, který zkrátí tento čas (učinil jej rychlejší) zatímco nabízí podporu pohybu chodidla.
Víme, že toto zkrácení časových intervalů jednotlivých fází pohybu chodidla přináší výsledek v rychlejších závodních časech.
 

SÍLY PŘI VÝKONU VE FÁZÍCH

alt 1
Krok 1
alt 1
Krok 2
alt 1
Krok 3

Výzkumem z postranní perspektivy při výkonu atletů jsme dospěli k tomu, že za běhu se samotná váha chodidla dotýká země bez doteku paty.


Při biomechanice pohybu hraje trať důležitou roli. Ať již z pohledu fyzické integrity atleta, tak již z pohledu výkonu, dovolujícího maximální přenos síly, která se přenese do energie pohybu.
 

MÉŘENÍ

alt 1
Měření 1
alt 1
Měření 2
alt 1
Měření 3

Měření 1 - OptoJump
Optické měřící nástroje ve dvou stojanech po obou stranách běžecké dráhy, měřící kontaktní a průběhový čas přináší detailní analýzu výkonu atleta.
 

Měření 2 - Pohyb chodidla
Akcelerometry na kotnících a ve vložkách bot se všemi potřebnými sensory v oblasti 1.-5. metarsu měří čas průběhu, kontaktů, frekvenci kontaktů a pohybového času mezi 5.-1.metarsem.
 

Měření 3 - Měřící sensory ve vložkách bot
Vložky bot se sensory umístěné napříč chodidlem monitorují distribuci tlaku, lokální zátěže mezi chodidlem a botou, dovolující vyhodnocení plochy kontaktu s chodidlem
 

VÝSLEDKY - MONDOTRACK

Výsledkem výzkumu Monda je inovativní povrch Mondotrack, kombinující bezpečnost, výkon a komfort pohybu.

Nová textura a spodní část povrchu navýšily rychlost pohybu nohy mezi 5.-1. metarsem, celkový čas atleta a délku kroku vedoucí k navýšení výkonu.
Tyto zlepšení se projeví v rychlejších závodních časech.

Home Track&Field